Logo
Ναταλία Γαϊτανίδη, Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια, Μεταξουργείο / Κεραμεικός Αττικής - Aτομική Ψυχοθεραπεία

Τι είναι η ατομική ψυχοθεραπεία, πώς λειτουργεί και σε τι χρησιμεύει;


H ψυχοθεραπεία είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία προβλημάτων ψυχικής υγείας, μέσω συνομιλίας με ψυχολόγο ή ψυχίατρο. Είναι μια μορφή θεραπευτικής παρέμβασης σε δυσκολίες που αφορούν τον συναισθηματικό ή/και ψυχικό κόσμο του ατόμου. Απαιτούνται γνώσεις και ορθή κατάρτιση του επαγγελματία, υπό το πρίσμα συγκεκριμένων, τεκμηριωμένων, επιστημονικών τεχνικών, οι οποίες αποτελούν τα εργαλεία του ψυχολόγου, προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες του.

Στόχοι της ψυχοθεραπείας είναι η ανακούφιση από τα συμπτώματα και τον ψυχικό πόνο, η ενδυνάμωση και ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας. Παρέχει υποστήριξη και βοήθεια σε πάσχοντα άτομα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα διαταραχών (από αγχώδεις διαταραχές μέχρι κατάθλιψη, διπολική διαταραχή κ.α.)

Mέσω της ψυχοθεραπείας θα σας βοηθήσω:
• να πάρετε τον έλεγχο της ζωής σας και να αντιμετωπίσετε δύσκολες συνθήκες με έναν υγιή και αποτελεσματικό τρόπο
• να διαχειριστείτε καλύτερα τις διαπροσωπικές σας σχέσεις
• να σας γνωρίσετε καλύτερα και να ανακαλύψετε πτυχές του εαυτού σας
• να καλλιεργήσετε την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμησή σας
• να χειριστείτε πιο αποτελεσματικά τα συναισθήματά σας και το άγχος σας
• να εμβαθύνετε στην παιδική σας ηλικία και να κατανοήσετε αν και με ποιόν τρόπο σας επηρέασε στην ενήλικη ζωή σας

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι μόνο οι δυο παραπάνω επαγγελματίες είναι νόμιμο να ασκούν το συγκεκριμένο επάγγελμα. Eξαίρεση αποτελεί ο σύμβουλος ψυχικής υγείας, αλλά μόνο με επίδειξη πιστοποίησης αντίστοιχης ειδικότητάς του, η οποία έχει ληφθεί μέσω σεμιναρίων-επιμορφώσεων (και όχι από πανεπιστήμιο), με το εύρος ζητημάτων που μπορεί να διαχειριστεί να είναι εμφανώς περιορισμένο πχ. απλά, καθημερινά ζητήματα, και όχι διαταραχές. Σε περίπτωση αμφιβολίας σας για την ιδιότητα του επαγγελματία που σας αναλαμβάνει, προτείνεται να ζητήσετε να επιδειχθεί η άδεια ασκήσεως επαγγέλματός του, η οποία χορηγείται αποκλειστικά και μόνο στις προαναφερθείσες περιπτώσεις.

Είναι η ατομική ψυχοθεραπεία αποτελεσματική;


Σίγουρα. Μερικές βασικές προϋποθέσεις και αρχές για να υπάρξει αποτέλεσμα στα πλαίσια της ψυχοθεραπείας είναι:
• η απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα των όσων ειπωθούν στα πλαίσια της ψυχοθεραπευτικής σχέσης, καθώς τηρείται αυστηρά το απόρρητο
• η καλλιέργεια αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου
• η δημιουργία μιας σχέσης-συμμαχίας με απώτερο σκοπό την αντιμετώπιση των ζητημάτων του θεραπευόμενου και την επίτευξη των στόχων του
• η δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος κατανόησης και αποδοχής, ώστε ο θεραπευόμενος να αισθανθεί άνετα να εκφράσει ό,τι τον απασχολεί
• η επιθυμία του ίδιου του εδιαφερόμενου να αποκτήσει μια ψυχοθεραπευτική σχέση με τον θεραπευτή, χωρίς πίεση ή καθοδήγηση από τρίτους

Ναταλία Γαϊτανίδη, Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια, Μεταξουργείο / Κεραμεικός Αττικής - Aτομική Ψυχοθεραπεία